Stříbrná medaile s Přemyslem Otakarem II. na aversu a Karle IV. na reversu

Medaile s Přemyslem Otakarem II. na koni držícím v pravé ruce dřevec s heraldickým praporem s českým lvem a znakem Moravy na čabrace koně na jedné straně a Karlem IV. v majestátu na straně druhé. Medaile má průměr 31 mm.

Přemysl Otakar II.

Jednoznačně patrné je pouze toto: prapor/banderium představuje Čechy, štít Rakousy, na krku čabraky jsou Korutany, dole je (nějaká) orlice - asi Morava (hned za REGIS BOEMORUM následuje MARCHIONIS MORAVICI - přechází z prvního do druhého řádku), ale může jít i o Kraňsko, též orlice, které držel 1269-1276, viz titul ve druhém řádku na konci "DOMINE CRE ..." ), další štíty chybí (?) vzadu na čabrace - Štýrsko (panter) a druhá orlice (Kraňsko) nebo Morava, není li to již ta orlice vpředu.

Bude to asi čtvrtý typ, ale replika opomenula štýrského pantera na zadku čabraky. Ten překreslený obrázek je až pátý. Každopádně orlice na předním dolním díle čabraky (pod Korutanským vévodským štítem) je Morava. Kraňská orlice bývala poslední.

U Karla IV. jde o císařskou majestátní pečeť. Z pořadí štítů je vidět, že nejprve (heraldicky vpravo) je císařská orlice (dvouhlavého orla používá až Zikmund Lucemburský) z titulu císaře a po jeho heraldicky levé straně je český lev (z titulu krále).

Karel IV.

Proč je vlastně na jedné straně Karel IV. a na druhé Přemysl Otakar II.? Absurdní spojení dvou částí dvou různých pečetí dvou různých panovníků. Klidně mohl být majestát Přemysl Otakar II. a jezdecká pečeť Přemysla Otakara II., jak je užíval. Ideálně právě pátý typ, ten je titulárně a heraldicky nejbohatší, třebaže poslední šestý, již jen se znaky Čech a Moravy, je největší a umělecky nejkrásnější.