O Moravě - moravská vlajka v záznamu uveřejněném na stránce Deklarace moravského národa

S mluvčím Moravské národní iniciativy doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D byl natočen a 10. září 2017 na stránce Deklarace moravského národa zveřejněn krátký a výstižný záznam nazvaný jednoduše O Moravě. Zdeněk Koudelka v něm mluví o Moravě, Moravanech, o společném státu - České republice, správní působnosti úřadů a jejich umístění, o organizačně správním členění České republiky, o cítění obyvatel a o sounáležitosti s Moravou, a také o moravském znaku a vlajce.

Zdeněk Koudelka o Moravě, Moravanech, organizačním členění
České republiky, zemském znaku a vlajce

O Moravě
(zapsáno z odposlechu)

"Přes šest set tisíc občanů se hlásí k moravské národnosti. A i další cítí sounáležitost s Moravou jako se zemí, kde se narodili a kde žijí. Tuto skutečnost by měl výslovně uznat i stát a zavést takovou organizaci svého území, která by ctila zemské hranice a zemské povědomí. Náš stát je velmi centralistický. O mnoha věcech života lidí na Moravě se rozhoduje v pražských úřadech. Zákonodárce by měl přesunout více působnosti z pražských orgánů na orgány na Moravě a měl by také výslovně uznat a chránit symboly Moravy, Slezska i Čech, jejich zemský znak a vlajku."

Moravsky proslovený projev není až zas tak dlouhý, takže by k němu tvůrci mohli dodělat textové titulky v češtině a časem ještě ve francouzštině, němčině, angličtině, ruštině, japonštině a čínštině, maďarštině, polštině a slovenštině (a podle možností i v jiných jazycích).

Abychom si připomněli, kdo jsou Moravané, totiž slovo k tomu, že všichni na Moravě jsou Moravané, a případným odklonem od tohoto většinového pojetí by si pod sebou sami řezali větev, převzatý článek Mezi menšinou a většinou:

"Téměř všechna promoravská hnutí nějakým způsobem pracují s pojmem „moravský národ“. O jeho podobě by se dalo dlouze polemizovat, ale v zásadě mají na mysli společenství osob, které je jako celek nositelem moravské kultury, tradic a jiných společenských hodnot, zkrátka toho všeho, co dělá Moravu Moravou.

Rovněž je třeba si povšimnout, že moravanství je chápáno jako univerzální institut, jehož součástí jsou všichni obyvatelé Moravy snad jen s výjimkou těch, kteří o sobě výslovně prohlásí opak. (Mimochodem na stejném principu fungují odbory) Důvod je jednoduchý. Moravané jsou národ neuvěřitelně netečný, který jen zřídkakdy veřejně deklaruje svou příslušnost, jako by se za ni snad dokonce styděl. Jistě teď namítáte, že podle sčítání lidu se k moravské národnosti hlásí statisíce lidí, jenže to byl pouhý nezávazný dotazník, kolonka v seznamu otázek. V reálném životě má moravanství místo někde mezi zprávami o počasí a marketingovými klišé výrobců potravin.

Vedle toho se však v poslední době začal objevovat ještě jeden zcela protichůdný trend, jehož nebezpečnost si jeho zastánci nejspíš sami vůbec neuvědomují. Tito lidé se neúnavně snaží vecpat Moravany mezi národnostní menšiny, tedy do společnosti Poláků, Němců, Vietnamců, Ukrajinců a dalších národů, které svou vlast sice mají, ale někde jinde.

V čem je problém? Jestliže mají být Moravané hrdým státotvorným národem založeným na univerzálním pojetí, nemohou se současně prohlašovat za národnostní menšinu. Ti, kdo požadují zařazení Moravanů mezi národnostní menšiny, vlastně popírají základní domněnku, díky které drží celý koncept moravského národa pohromadě. Nač mají mít Moravané zástupce v jakémsi krajském poradním výboru pro národnostní menšiny, vždyť dle všeobecně uznávané koncepce jsou přece všichni členové krajského zastupitelstva Moravané! Smyslem národnostních menšin je vyrovnávaní faktické nerovnosti vůči majoritě. Není to prostředek ke zviditelňování. Všechna práva menšin už Moravané jako většina dávno využívají. Jinými slovy, řežeme si pod sebou větev. Pokud se Moravané sami pasují do role menšiny ve vlastní zemi, bude zbývat jen krůček k tomu, odvodit zcela legitimní závěr: Většina obyvatel Moravy jsou Češi."