Symbolismus reformované víry - Moravia, Bohemia - Pravda vítězí

Na stránce Symbolismus reformované víry. Dvanáct mozaikových erbovních znaků. Ve svatyni Umírněné (?) presbyteriánské církve (Central Presbyterian Church). Brantford, Ontario, Kanada, jsou společně s jedenácti dle zde použitého slova "klenoty" zemí i "klenot" se znaky Moravy a Čech.

V daném významu je to ale nesmysl, nesprávně použité anglické slovo, na mozaice jsou přímo samostatné znakové figury (moravská orlice a český lev), nikoliv "heraldické klenoty" ze znaků českého krále a moravského markraběte, ty jsou zcela jiné.

V podstatě jde o jakousi stylizaci korouhve (praporu) s heraldickými figurami a církevním emblémem.

Mozaiky zahrnují místa/země, jimiž jsou: Ženeva, Itálie, Francie, Skotsko, Holandsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Morava - Čechy, Irsko, Wales, Kanada. Kdypak ty mozaiky vznikly? Hrubá datace: ve dvacátém století?

Dvanáct mozaikových erbovních znaků (na vrcholu erbu)/klenotů symbolizujících církevní historii zreformované víry po celém světě je umístěno na severní vnitřní zdi kostela a sahá až na jižní zeď svatyně Umírněné (?) presbyteriánské církve (Central Presbyterian Church). Každý ze znaků je vkusně podán a opatřen historickým datem. Rodinná jména štědrých dárců jsou vyryta na pamětních deskách pod znaky.

Nás rozhodně zaujmou některá (červeně zvýrazněná) tvrzení v popisu k obrázku. Tento je na stránce postaven vedle něj. Co se tím vlastně myslí? Autor to podle svého povědomí o aktuálním stavu, a jestliže jen přebíral informace z nějakého dalšího zdroje, jen náhodně takto trochu dokomolil? Můžeme se sice cítit překvapeni a můžeme se i pousmát, to všechno je tady možné, ale dál bychom se s tím nemuseli zdržovat.

Moravia - Bohemia

Následuje jednoduchý překlad na stránce anglicky podaného popisu obrázku: "- Toto je moderní Československo. Tato pečeť je ze dvou polovin, modrá (strana), ta Moravy, ukazuje šachovanou orlici; toto je typický znak Svaté říše římské. Česká strana má na zadních nohách vzpřímeně stojícího lva. Ve středu je ovál s kalichem znamenající večeři Páně. Zde uvedená palmová větev znamená vítězství a zavřená kniha poukazuje na tajemství. Transparent na spodní straně nese latinská slova "Pravda vždy vítězí". Datum 1609 je datem prvního českého protestantského vyznání."

Pokračování v angličtině:

"Beginning with the Hussite Movement of the 15th Century, the Moravians established a Reformed Church. Peter of Chelcic in 1495 held the Bible was the only standard of faith and practice. His chief stress was on conduct not doctrine, and this emphasis has remained with the "Moravian Brethen". In the Bohemian Confession of 1609, the principles of the Reformation were reaffirmed."

V oválu v opisu čteme PECET CIRKVE EV REF KOLINSKE.

Zmínění Svaté říše římské vypadá bez dalšího vysvětlení jako "blud"? Na mozaice je starší označení reformované církve v Kolíně. Uvedená datace 1609 jako první datum protestantského vyznání je taky nesmysl. To u nás sahá až do 15. století, viz Chelčický a spol., jak se o něm na stránce píše v dalším odstavci, dávno před Lutera. Zde jde o Rudolfův majestát náboženské svobody.

O dataci vzniku vlastní mozaiky těžko něco říci. Na základě indicií by se mohlo soudit, že se dá položit spíše (ale možná asi, anebo taky ne) před vznik samostatné ČSR a vznikem Českobratrské církve evangelické. Viz starší označení reformované církve v Kolíně na mozaice (?).

To, že je moravská orlice na prvním místě, může souviset s Moravskými bratry - v Americe známějšími protestanty od nás.

Ovšem je to poskládáno dohromady takovým způsobem, že je možné cokoliv a kdykoliv.