Kulturní mapa země moravskoslezské

Mapa sestavená a nakreslená L. Laudou, která byla vydána nakladatelstvím Šolc a Šimáček, společnost s r. o. (Praha 2, Spálená 27) mezi lety 1928 až 1938, zachycuje zvláště významné historické stavby, zejména hrady, zámky a kostely na území Moravy; obrázek je upravený výřez.

Kulturní mapa země moravskoslezské
Západní, jižní a střední Morava
Střední, jižní, východní a severní Morava, plán Olomouce

Na mapě nalezneme dle vysvětlivek sídla, hradiště, valy, hrady, zříceniny, zámky, tvrze, dvory, letiště, kostely, kaple, kláštery, pomníky, mohyly, vrchy, hory, rozhledny, lomy, doly, jeskyně, potoky, řeky, mosty, přehrady, zdýmadla, jezera, rybníky, rašeliniště.

Vydavatelské údaje, legenda, západní a severní Morava

V pravém horním a dolním rohu jsou na mapě podrobnější plánky Brna a Olomouce s památkami.

Severní Morava, plán Brna