Peter Schenk, Le Royaume de Boheme Duche de Silesie Les Marquisat de Moravie et de Lusace, asi 1700

Z doby kolem roku 1700 je mapa Petra Schenka, Le Royaume de Boheme Duche de Silesie Les Marquisat de Moravie et de Lusace, vydaná v Amsterodamu.

Mapa českých zemí Petra Schenka, České království,
Vévodství slezské, Markrabství moravské a Lužice,
Amsterodam, asi 1700

Je to krásná ručně kolorovaná mapa českých zemí vytvořená Petrem Schenkem podle zobrazení slavného francouzského tvůrce map Nicolase Sansona. Byla zřejmě zahrnuta v Schenkově smíšeném atlasu: Atlas contractus sive Mapparum Geographicarum Sansoniarum. Tento atlas sestával hlavně z tiskových desek přijatých Petrem Schenkm a Gerardem Valkem od podniku Jana Janssonia, ale také obsahoval četné mapy po Sansonovi, nepřekvapivě s názvem. Většina z nich je datována kolem roku 1700.

Mapa má nad sebou dodatečný název: Estats de la Couronne de Boheme, ou sont le Royaume de Boheme, le Duche de Silesie, les Marquisats de Moraviae, et Lusace. Subdivises en leurs Principales Parties.

Obrázek kolorované mapy byl převzat ze stránek BLR - Barry Lawrence Ruderman Antique maps Inc.