Joan Blaeu, Atlas Maior, 1662-1672

Ve třetí části atlasu Joana Blaeua, Atlas Maior z let 1662-1665, vydávaného v letech 1662-1672, jejímž obsahem jsou mapy Svaté říše římské národa německého (Germánie), byla otištěna mapa Markrabství moravského Jana Ámose Komenského.

Moravia Marchionatus Auctore I. A. Comenio

Mapa převzatá z Theatrum Orbis Terrarum (Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones Omnium Regionum, Editæ a Guiljel et Ioanne Blaeu) byla v roce 1645 podle popisku na odkazované stránce se souborem (stejně jako ostatní mapy) upravena Willemem (1571-1638) a Joanem Blaeuovými (1596-1673). Autorem je tu Willemův syn, takže rok práce sedí (?). Na tomto kolorovaném exempláři vidíme v kartuši stříbrnočerveně šachovanou orlici v zeleném poli mající představovat znak Moravy. Téhož roku byly upraveny mapy Čech, Slezského vévodství (Martin Helwig), Horní Lužice, Dolního Slezska a další, např. našeho jižního souseda, Rakouského arcivévodství, mapy pocházející taktéž z Mercatorova atlasu.

Bohemia
Silesia ducatus a Martino Helwigio Nissense descriptus
Silesia Inferior, Sereniss ac Celsiss Principibus
ac Dominis D(omi)n(o) Georgio, D(omi)n(o) Ludovico,
D(omi)n(o) Christiano, Fratribus, Ducibus Silesiae
Ligniciens(ibus) ac Bergensibus, Dominis gratiosissimis
Dicata a Iona Sculteto Sprotta-Silesio.
Lusatia Superior. Authore Barthol. Sculteto Gorlitio
Austria archiducatus auctore Wolfgango Lazio

Mapa Rakouského arcivévodství má kvůli přítomnosti znaku Moravy potenciál maličko odvést naši pozornost a využít příležitosti srovnání s dalšími mapami, na nichž je uvedeno, že jsou od Wolfganga Lazia. Využijeme k tomu zvláště Mollovu mapovou sbírku, kterou v elektronické podobě zpřístupnila Moravská zemská knihovna v Brně.

Austria Archiducatus auctore Wolfgango Lazio (1514-1565).
Možnost lepšího přiblížení je v Mollově mapové sbírce

Údaj v Mollově mapové sbírce říká, že tuto mapu vydal (?) v Amsterodamu Guiljelm Bleauw, odhadem mezi léty 1630 a 1650. Záznam k barevné Kaart van Oostenrijk, kde je znak Moravy barevný, leč po stažení příliš maličký, obrázek je v pro nás nízkém rozlišení, má uveden jako rok vytvoření 1663. Ještěže je nám nabídnuta možnost si mapu přiblížit a obrázek příslušného místa získat.

Nederlands Scheepvaartmuseum: Austria archiducatus

Je to pro vědce někdy věda srovnat si, kdo a kdy práci odvedl. Nás na mapě bude zajímat spíše to, že grafické znázornění znaku Moravy, který vidíte pod názvem mapy, není pořád stejné. Wolfgang Lazius zůstává, grafika mapy od: Gerarda Valka a Petra Schenka, [mezi 1683 a 1711]" (Mollova sbírka), se od starší Blaeuovy mapy odlišuje.

Blaeu
Gerard Valck (Gerardus Valk) a Peter Schenk st. (?)

To je ale pro nás pořád dobré, hlavně že tam ta orlice je a že jsme si detailu všimli. Laziova mapa od Ant. Coppenia Diestha, [mezi 1570 a 1580] (Austriae Ducatus Chorographia) totiž ještě znak nemá. A radost nám dělá, že se orlice případ od případu, s každým vydavatelem mění, jak ukazuje mapa Cornelia Dankera, [mezi 1631 a 1656].

Danker

Pokud by na to někdo měl, mohl by otevřít pokladničku a zaplatit za faksimili "Atlas Blaeu-Van der Hem" (1, 2), kde by měl být znak Moravy v barvách. Doufejme, že je pěkně vybarven (mapa Markrabství moravského, mapa Rakouského arcivévodství). Je to pěkná pálka, tak ať je výsledek za ty prachy výborný. Byl by to pěkný dárek k Vánocům. Pokud se tedy zrovna nechystáte postavit domeček. Tak vypadá sběratelský luxus. Prostě nádhera, v 17. století nejrozsáhlejší a nejdražší kniha, která po dobu sta let znamenala: atlas světa. Dnes prý patří k nejvyhledávanějším a nejceněnějším antikvárním vzácnostem. Pro ostatní našince se tu nabízí levnější moderní vydání.