Svěcení praporu národní gardy v roce 1848 na náměstí ve Svitavách

Na kolorovaných litografiích z 19. století se lze setkat s velkoněmeckou trikolórou zachycenou i s pořadím barev černá-žlutá-červená, jako je tomu v případě kolorované litografie Svitavského náměstí při svěcení praporu národní gardy v roce 1848, když však jinde je, jak prapor vlastně vypadal, ovšem popsáno jinak, než jak to vidíme na obrázku, totiž jako: "prapor byl černočervenozlatý a byl ušit "svitavskými paními a dívkami.", což je prostě popis velkoněmecké trikolóry.


Kolář František (*1825-+1894) podle Dittmanna Johanna, Svěcení praporu národní gardy 1848 na náměstí ve Svitavách, 1848, kolorovaná litografie. Ke svěcení praporu mělo dojít 29. září 1848.


Malovaný střelecký terč od neznámého autora zachycuje svitavské náměstí, podle názvu stejnou, podle data v popisu sbírkového předmětu jinou (dřívější) situaci (?): Svěcení praporu národní gardy ve Svitavách, 1848, střelec Klement Smidt ke střelbě 21. května 1848. Obrázek terče má v popisu uvedeno dřívější datum a ovšem vedle velkoněmeckých trikolor obsahuje i bíločervené bikolóry.  Malované střelecké terče Svitavské střelecké společnosti jsou součástí sbírkového fondu.