Znak Rakouského císařství z let 1808-1809

Na obrázku je velký státní znak Rakouského císařství namalovaný na plátně pocházející z doby návštěvy Františka I. a Ludoviky v Brně, a tak zřejmě využitý při tehdy konané oslavě. Viditelné otvory na okraji plátna naznačují, že bylo uchyceno a vypnuto v nějakém rámu apod. Přesnost zachycení jednotlivých polí tohoto ztvárnění velkého státního znaku lze porovnat s jeho popisem a s dobovou grafikou.

Znak rakouského císařství po roce 1806.
Moravská orlice je vedle slezské orlice
v pravém horním rohu nad českým lvem.

Se zde použitým stylem provedení šachování orlice se v této době můžeme setkat i jinde, například v novinách Brünner Zeitung z roku 1807 (Brünner Zeitung der kaiserl.-königl. privileg. Mährischen Lehenbank).


Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 8 Zemská registratura, sign. R 37/20, Znak rakouského císařství z let 1808-1809, sl. č. 2 (kr. 925)