10. srpna 1880, Brno - presidium místodržitelství 1) policejnímu ředitelství v Brně, 2) starostům v Jihlavě, ve Znojmě, v Uherském Hradišti, Olomouci a Kroměříži ve věci moravských zemských barev v kalendářích

Koncept

Prasidialerin(n)erung

3205/pr 2-9

An den k. k. Polizeidirektor Brünn

An die Bürgermeister in
1. Iglau
2. Znaim
3. U. Hradisch
4. Olmütz
5. Kremsier

Br. 10. 8. (1)880

In den verschiedenen im Lande herausgegebenen Kalendern werden bei Anführung der Landesfarben des österreichischen Kaiserstaates die Landesfarben Mährens als "gold-roth-blau" angegeben.

Diese Angabe ist aber unrichtig, da die Landesfarben Mährens bloß "gold-roth" sind.

Zur Vermeidung von hieraus entstehenden Beirrungen werden Euer aufgefordert, die Einleitung zu treffen, daß in den im Amtsberröhe erscheinenden Kalender die Landesfarben Mährens richtig als "gold-roth" angeführt werden.

Br. 10. 8. (1)880

Po levé straně  připsány kancelářské poznámky: Vide Z. 2142/pras (1)876
Vide 4889/L. Sch. R. (1)879 f. 1/9 u(nd) Statth(alterei) Z. 2041/pras. (1)880

Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, B 13 Moravské místodržitelství – presidium, sign. 2-9, č. 2820/1895, kr. 878

Starší překlad části textu do češtiny:

"V rozličných v zemi vydávaných kalendářích se uvádí jako zemské barvy Moravy zlatá-červená-modrá. Tento údaj je nesprávný, protože barvami moravskými je zlatá a červená. Prosím o zařízení v této věci."