Modlitební lístek Jana Sarkandera jako moravského patrona a mučedníka zpovědního tajemství z roku 1749

Modlitební lístek Jana Sarkandera jako moravského patrona a mučedníka zpovědního tajemství z roku 1749 otištěný v práci Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Ed. by Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch, Berlín, 2013, s. 721.

Modlitební lístek Jana Sarkandera z roku 1749

"Gebetszettel des Jan Sarkander von 1749 als mährischer Patron (mährischer Adler, Symbole der Marien- und Annendevotion und der Jesuiten in der Wolke) und Märtyrer des Beichtgeheimnisses (Rad, Schlüssel). Sarkander wurde im Gegensatz zu Johannes von Nepomuk von Anfang an als Patron der Beichte verehrt.

Bildnachweis: Privatarchiv Stefan Samerski."

Modlitební lístek Jana Sarkandera jako moravského patrona (moravská orlice, symboly mariánské a anenské oddané pokory (oddanosti, devoce) a jesuitů v oblaku) a mučedníka zpovědního tajemství (kolo, klíč) z roku 1749. Sarkander byl od začátku uctíván v protikladu k Janu Nepomuckému jako ochránce zpovědi.

Původ obrázku: soukromý archiv Štěpán Samerski.

Již dříve k Janu Sarkanderovi a modlitební ceduli z roku 1749 viz Samerski Stefan, Die Institutionalisierung eines Landespatrons. Der Olmützer Gebetszettel des Jan Sarkander (1576-1620) von 1749. In: Ganz David, Henkel Georg (Hg.): Rahmen-Diskurse. Kultbilder im konfessionellen Zeitalter, Berlín 2004, s. 283-300.

Jiné obrázky zachycující Jana Sarkandera s moravskou orlicí najdeme na Wikipedii.

Mučedník Jan Sarkander, kolem 1702.
Kreslíř: Antonio Lublinskj.
Řezbář: Johann Tscherning (1652-1732)
Mučedník Jan Sarkander, 1715.
Pravděpodobně z Theatrum Gloriae
& Honoris: Oder Schaubühn Der Glory
und Ehr. Kreslíř: M. Nosteczky.
Řezbář: Birckart z Prahy