Znak Markrabství moravského na mědirytině Františka Jana Josefa von Reillyho

Znak Markrabství moravského, mědirytina Franze Johanna Josepha von Reillyho z roku 1791.

Die Markgrafschaft Mähren, Wappen.
Kupferstich von Franz Johann Joseph von Reilly 1791.
Tato mědirytina je doložena i ve vybarvené podobě. Dokument datovaný rokem 1795 (Vídeň) má velikost 90 mm na výšku a 70 mm na šířku.

Markrabství moravské (Reilly,
Vídeň 1795), kolorovaný znak,
velikost 90 mm (výška) x 70 mm (šířka)