Otto Titan von Hefner, Heraldisches Original Musterbuch, 1863

Vzorkovnice Otty Titana von Hefnera, Heraldisches Original Musterbuch, 1863, obsahuje moravský znak. Popisek zní: "Tafel 24: Wappen von Cleve, Schwaben, Brandenburg und Mähren aus dem Jahre 1500".

Titulní list
Tabule 24. Znaky Kleve, Švábska,
Braniborska a Moravy z roku 1500

"Das vierte Wappen: Merherrn hat in Blau einen goldgewaffneten mit silber-rotem Schach überzogenen Adler. Die Zeichnung des Adlers bildet eine Übergangsform der Gotik in die Renaissance." - "Čtvrtý znak: Morava má orlici se zlatou zbrojí potaženou stříbrno-červenými šachy v modré(m poli). Kresba orlice tvoří přechodnou formu z gotiky do renesance".

Znak Moravy, moravská orlice

Vedle červeného jazyka, který najdeme i u Ströhla, si lze všimnout, že na rozdíl od popisu je orlice šachována červenostříbrně a je bez koruny.