Návštěvy prezidenta ČSR T. G. Masaryka v Brně zachycené na fotografiích

Fotografie z první oficiální návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Brně ve dnech 16. až 18. září 1921 jsou k prohlédnutí na stránce Encyklopedie dějin města Brna (Archiv města Brna; Muzeum města Brna). Na obrázcích se slavnostní výzdobou jsou zřetelně rozpoznatelné státní vlajka ČSR, moravská bíločervená vlajka, i americká vlajka (USA). Na snímcích vidíme davy lidí čekající před budovou hlavního nádraží, špalíry ve vyzdobených ulicích, jízdu automobilů městem, děti v krojích při vítání prezidenta aj.

Druhá oficiální návštěva se uskutečnila 21. června 1924 (soukromý archiv; např. návštěva tzv. vzpomínkového sokolského sletu 22. 6. 1924), třetí oficiální návštěva 9. června 1928. Poslední dvě návštěvy proběhly 20. června 1929 a 26. června 1930.