Jan Willenberg, Veduta města Olomouce - moravská orlice (Zrcadlo slavného markrabství moravského, 1593)

Moravská orlice na vedutě města Olomouce od Jana Willenberga v práci Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle, Zrcadlo slavného markrabství moravského, 1593 (Zrcadlo slawného Margkrabstwij Morawského).

Veduta města Olomouce od Jana Willenberga
O Janu Willenbergovi píše ve své magisterské práci Zuzana Hlavicová, Jan Willenberg, knižní ilustrace, 2008.

Veduta města Olomouce od Jana Willenberga