Neue illustrirte Zeitung, srpen 1885 - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži

Neue illustrirte Zeitung, 6. 9. 1885


Císařské setkání v Kroměříži.
Podle náčrtů zvláštního umělce F. Schlegela.

Jednotlivé části dobové koláže tvořící obrázek výše jsou tytéž, které byly na dvou stranách samostatně otištěny v časopise Zlatá Praha, roč. 2, 1885, č. 39, z 25. září 1885, s. 576, 577. Jejich popisky, jež nám říkají, co se ve výjevech odehrává, jsou: "Banderium Hanákův", "Osvětlení a průvod pochodňový", "Svatební průvod hanácký před Jeho Veličenstvem". Dostupné digitální kopie však kvůli své kvalitě, v jaké byly pořízeny, nevypadají tak dobře jako ty z Neue illustrirte Zeitung zde použité, což se třeba také jednou změní.

Císařské setkání v Kroměříži.
Příjezd ruského císařského páru.
Podle náčrtů zvláštního umělce F. Schlegela.

Císařské setkání v Kroměříži. Vjetí do zámku.
Podle náčrtů zvláštního umělce F. Schlegela.