Moravská orlice ve velkém státním znaku

Na stránkách České vexilologické společnosti je odkaz na stránky obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, která vydala ke státnímu svátku 28. září internetovou publikaci určenou dětem, která informuje o státních symbolech České republiky. Nachází se na adrese mujstat.cz. Státními symboly České republiky a jejich užíváním se samozřejmě přehledně zabývá příslušná stránka ministerstva vnitra. Na stránkách Senátu Parlamentu České republiky je publikován zákon o užívání státních symbolů České republiky.

Setkání s velkým státním znakem
České republiky na botanické procházce

Zde nás bude zajímat podoba velkého státního znaku, protože tento obsahuje moravskou orlici. Je tu vysvětlena jedna důležitá otázka:

Podle čeho víme, jak má vypadat velký státní znak?

Odpověď zní takto:

Je-li třeba ve státě ohlídat důležité věci tak, aby každý věděl, jak to má správně být, vytvoří se pro danou věc či problém zákon. Ten se pak musí dodržovat. Podoba velkého státního znaku je popsána v Zákoně o státních symbolech České republiky:

„Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí."

Pěkně je moravská orlice ve velkém státním znaku České republiky, jak zákon káže, vidět na značce Chráněné krajinné oblasti Moravský kras (CHKO Moravský kras).

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Tato informační tabule pamatuje ještě začátek 90. let, dobu, kdy existovala federace (ČSFR). Autorem této podoby Velkého státního znaku České republiky před vznikem samostatné České republiky je Joža Skalník (Joska Skalník). Drobná odchylka tu ovšem je. A nejde jen o to, že se znak výtvarně drobně odlišuje od Loudova znaku (Louda Jožu Skalníka, co se týče pojetí, výtvarně jistě inspiroval). Odlišnost spočívá ve lvových zlatých zubech. Po vzniku samostatné České republiky se začaly důsledně užívat stříbrné (tak jako u všech heraldických zvířat).

Moravská orlice zde však má ideální stříbrno-červené šachování. To je jiný přístup, než je tomu často dnes, kdy je žel první pole šachovnice (heraldicky vpravo nahoře) malováno (kopírováno z nedostatku jiných dobře zpracovaných předloh?) podle Loudovy přílohy červeně. Jsou to v podstatě "návrhy Loudy", dle nichž to Skalník pro Václava Havla do FS kreslil (Havel tehdy osobně mluvil i s Loudou), viz Státní symboly České republiky.

Pamětníci tvrdí, že v Moravském krase viděli dříve na více místech u tohoto znaku přelepeno pole s moravskou orlicí zlato-červeně šachovanou (neplatnou) orlicí. Tato žlutá "protestní" varieta byla kvůli překrytí původního pole při přípravě před nalepením do 2. pole státního znaku umístěna do rozměrově odpovídajícího modrého pole. Podobně byl a je samolepkami "zakrýván" i český lev, jenž však má historický původ právě na Moravě, takže není divu, že později bylo lze pozorovat, že někdo jiný chodil a tuto úpravu zase strhával.

Ústava České republiky tu mluví jasně: "My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku", v čl. 14 odkazuje na zákon, kterým se stal zákon o státních symbolech.

Článek 14

(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.