Moderní rekonstrukce znaků panovníků habsburské monarchie

Budeme-li hledat odpověď na to, jak vznikla znázornění složených znaků zahrnujících země pod nadvládou Habsburků pro Leopolda I. a Karla VI., tak přijdeme sledováním popisné informace u těchto souborů a přes odkazy, které vedou k dalším souborům, na to, že jsou to znaky odvozené od pečetí těchto panovníků: např. "Wappen aus dem Siegel Kaiser Karls VI.". Případně se můžeme podívat na zdrojový soubor, z něhož byl vytvořen vektorový. U Josefa I. je k dispozici jeho znak také, ale ne velký. Stejné je to u předchůdců Leopolda I., proto je do výčtu, který jinak sleduje moravskou orlici ve velkém státním znaku, přidán jen Karel VI., aby demonstroval panovnický znak bez moravské orlice.

Leopold I. (1658-1705), císař Svaté říše římské.

Velký znak Leopolda_I.,
císaře Svaté římské říše
Velký znak Leopolda_I.,
císaře Svaté římské říše

Karel VI. se po smrti svého bratra Josefa I. stal: jako Karel III. králem španělským (1703–1711), jako Karel VI. císařem Svaté říše římské (1711–1740), jako Karel II. králem českým a arcivévodou rakouským (1711–1740), jako Karel III. králem uherským (1711–1740). Moravskou orlici tento znak neobsahuje.

Velký znak Karla VI.,
císaře Svaté říše římské
Velký znak Karla VI.,
císaře Svaté říše římské

Marie Terezie, arcivévodkyně rakouská, královna uherská (1740–1780), královna česká (1743–1780). Autor kresby středního znaku: Lemmens, Tom.

Znak Marie Terezie jako císařovny
a královny české z roku 1752
Střední znak Marie Terezie,
císařovny Svaté říše římské, rok 1765
Střední znak Marie Terezie,
císařovny Svaté říše římské
Střední znak Marie Terezie,
císařovny Svaté říše římské,
klíč k polím znaku

Josef II., císař Svaté říše římské (1765–1790), a král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský (1780–1790). Autor kresby velkého znaku: Lemmens, Tom.

Velký znak Josefa II.,
císaře Svaté římské říše, 1765
Velký znak Josefa II.,
císaře Svaté římské říše
Velký znak Josefa II.,
císaře Svaté římské říše
Velký znak Josefa II.,
císaře Svaté římské říše,
varianta se zlatým štítem

Velký znak Josefa II.,
císaře Svaté římské říše,
varianta se zlatým štítem

Leopold II. a František II. František I. Rakouský, v letech 1792–1835 král uherský a český, v letech 1804–1835 císař rakouský a jako František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého. Autor kresby velkého znaku: Lemmens, Tom.

Velký znak Leopolda II. a Františka II.,
císařů Svaté říše římské
Velký znak Leopolda II. a Františka II.,
císařů Svaté říše římské
Velký znak Leopolda II. a Františka II.,
císařů Svaté říše římské,
varianta se zlatým štítem
Velký znak Leopolda II. a Františka II.,
císařů Svaté říše římské,
varianta se zlatým štítem

František II. Rakouský (1792-1806), poslední císař Svaté říše římské národa německého. V letech 1792-1835 král uherský a český. Autor kresby středního a velkého znaku: Lemmens, Tom.

Střední znak Františka II.,
císaře Svaté římské říše (1804-1806)
Velký znak Františka II.,
císaře Svaté římské říše (1804-1806)