Universeel wapenboek, 1558

V Bruselu je v Královské knihovně Alberta I uložen všeobecný erbovník Universeel wapenboek z roku 1558 (Armorial universel; KIK-IRPA Ms 20013031, inv. č.: ms. 18088 - 18106).

Český lev se nachází na fol. 10r ("Lan 1156 Vratislaus fut sant premier roy de boheme").

Český král;
© KIK-IRPA, Brussels, 1020

Moravská orlice se nachází na fol. 22r (Le marquis de morauie).

© KIK-IRPA, Brussels, 1044
Markrabě moravský
 Digitální kopie celého rukopisu je k prohlížení zde.