Erbovník Johanna Siebmachera

Johann Siebmacher (*okolo 1561-1611) byl autorem a zakladatelem později ještě mnohokrát vydaného Siebmacherova erbovníku, který nese jeho jméno, jenž je důležitým pramenem pro heraldiku německého jazykového prostoru.

Od samotného Siebmachera pocházela jen erbovní knížečka z roku 1596 a Nový erbovník, který byl ve dvou svazcích vydán v letech 1605, příp. 1609. Další díly a doplňkové svazky byly vydávány až do roku 1806 (částečně také pod jinými názvy, např. Weigelův erbovník). Dohromady projekt představuje okolo 19000 znaků.

Erneuert und Vermehrten Wappen-Buchs
Ander Theil.
Sambt neuen Vorreden.
Anno 1703.

V roce 1854 se objevila nová erbovní sbírka pod názvem Nový Siebmacher (Neuer Siebmacher). Až do 20. století vycházely dotisky.

Znak Moravy se nachází ve druhém dílu, 6, např. v 9. vydání Erneuert und Vermehrten Wappen-Buchs Ander Theil z roku 1703. (všech pět dílů ve vydání z roku 1701).

Markrabství moravské, 2. díl, 6, 1703
Moravská orlice se objevuje už dříve v obnoveném a rozšířeném 4. vydání erbovníku, např. z roku 1655, na které se lze podívat zde (číslo tabule 6), v 5. vydání (asi 1670), na které se lze podívat zde, aj.


Je vidět orlice hledící doleva, totéž orlice v klenotu, je vidět, že je šachovaná. Co se týče barev, tak ty jsou vyznačeny pomocí písmen: w (weiss - bílá; představuje stříbro), r (rot - červená), g (gold - zlatá), b (blau - modrá). Je tu jasně vidět, že orlice je popsána jako stříbrnočerveně šachovaná v modrém štítu.