Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361

Hrad Lauf (něm. Wenzelsburg či Wenzelschloss; Kaiserburg) je středověký hrad v městečku Lauf an der Pegnitz nedaleko Norimberku v Německu. Německé jméno je odvozeno od, do současnosti dochované, sochy svatého Václava na fasádě vstupní věže s bránou.


Hrad měl původně strážní funkci, nechal jej vybudovat císař Karel IV. roku 1356 na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu.


Pro naši historii je tento hrad významný tím, že se v galerii znaků, které byly nalezeny v jeho erbovním sále, nachází i znaky Moravy a Čech. Krátkou prohlídku hradu můžete zažít i shlédnutím videa, na jehož konci je pohled na tu část zdi, kde spatříte stříbrnočerveně šachovanou orlici.

Moravská orlice

Dominantou hradu je erbovní sál se znakovou galerií objevenou roku 1934. Erby se skrývaly pod vrstvou staré malby. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky.


Název příspěvku je i názvem práce Vladimíra Růžka, Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361, Sborník archivních prací, 1988, roč. 38, čís. 1, s. 37-311. Informace najdeme i v článku Lenky Bobkové, Hrady Karla IV. v Laufu a Tangermünde, Panovnická reprezentace vepsaná do kamene, in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Martin Nodl – Petr Sommer (edd.), Praha 2004.


Záběry erbů na stěnách sálu

Plastika sv. Václava
Vlevo nejstarší znak města Prahy
Erby šlechtických rodů