Komenského mapa Moravy a zobrazení moravské orlice na ní

Na stránkách Moravské zemské knihovny je představena Mollova mapová sbírka, kterou MZK v Brně spravuje. Nalezneme zde informace o Komenského mapě Moravy a mapách od ní odvozených.

Sběratel a sestavovatel sbírky Bernard Pavel Moll (1697-1780) jako mnoho současníků soustředil svoji pozornost na mapy a grafiku, které patřily, podobně jako dnes, mezi nejvyhledávanější sběratelské artefakty.

Nejstarší otisky Komenského mapy Moravy bývají datovány k roku 1624. Z původní Komenského mapy Moravy byla během následujícího půl druhého století odvozena celá řada map, z nich některé ani nenesou jméno autora, z jehož práce vycházejí. Na některých tiscích orlici nenajdeme (vydání Giullaume Sansona d'Abbeuville), anebo orlice není ztvárněna v podobě zemského znaku (vydání Domenica de Rossiho).

První vydání Visscherovy mapy, verze 1627 (resp. 1630)


První Visscherovo vydání, verze 1633


První Visscherovo vydání, verze 1645


První Visscherovo vydání, verze 1664


Druhé Visscherovo vydání


Schenkovo vydání


Rytina Jodoka Hondia

První Blaeuovo vydání

 
První Blaeuovo vydání


Druhé Blaeuovo vydání


Rytina Henrika Hondia

Kolem roku 1633 vyryl na základě Komenského mapy Moravy novou desku Henrikus Hondius. Vydání bylo určeno především pro zařazení do atlasů.

Hondiovo vydání

 
Janssoniovo vydání


Vydání Johanna Janssonia-Waesbergera, Mosese Pitta a Stephana Swarta


Vydání Gerarda Valka a Petra Schenka


Rytina Samuela Dvořáka

Rytina byla vytvořena pražským rytcem Samuelem Dvořákem st. (zemř. 1689) v roce 1677 podle rytiny Henrika Hondia a sloužila pro tisk mapy přiložené k Pešinovu dílu Mars Moravicus.

Poznámka: Tomáš Pešina z Čechorodu v díle Prodromus Moraviographiae (Předchůdce Moravopisu) vydaném v Litomyšli v roce 1663 popisuje zemský znak Moravy takto: "erb Markrabství moravského jest orel bílý pod korunou zlatou v červené šachovnici a v modrém poli".

Dvořákovo vydání

 
Samuel Dvořák, inspirován dílem Tomáše Pešiny z Čechorodu, doplnil k názvové kartuši postavy Marcomana a Morava symbolizující slavnou minulost země. Vzhledem k politickým postojům Komenského, který zemřel jen několik let před dokončením tohoto otisku, nebylo na mapě jeho autorství uvedeno. Názvy lokalit jsou uvedeny pouze česky.

Rytina Matthäuse Meriana

Vydání Matthäuse Meriana


Merianovo vydání bylo určeno jako příloha ke známému dílu Topographia Germaniae, konkrétně ke svazku věnovanému Čechám, Moravě a Slezsku (první vydání 1650). Mapa z Merianova vydání také byla použita v díle Vermehrte Archontologia Cosmica vydaném v roce 1695.

Rytina Antonia Barbeyho a Giacoma Cantelliho da Vignola

Vydání Domenica de Rossiho
 

Rytina Johanna Andreas Pfeffela a Christiana Engelbrechta

Vydání Johanna Andreas Pfeffela a Christiana Engelbrechta


Vydání Johanna Andrease Pfeffela (1674-1750) a Christiana Engelbrechta (1672–1735) bylo určeno pro dílo Carla Granelliho Germania Austriaca. Výplň levého horního rohu tvoří bukolická scéna se znakem Moravy, ženská postava může symbolizovat personifikaci řeky, po které nese země jméno a která může být také znázorněna jako pramen prýštící ze skály.