Nejstarší zmínka o praporu Moravy v kronice Ottokara Štýrského

Tématu se věnuje František Pícha v článku Znaky a prapory v kronice Ottokara Štýrského, který byl otištěn v časopisu Vexilologie, č. 169, Zpravodaj České vexilologické společnosti, o.s., 2013, s. 3320-3324. Následující odstavec byl převzat ze stránek věnujících se historii a současnosti symbolu Moravy a moravské vlajky moravska-vlajka.eu. Text veršů je přepsán a jejich vysvětlení je převzato ze zmiňovaného článku.

Patrně vůbec nejstarší zmínka o praporu Moravy je písemná a nachází se v kronice Ottokara Štýrského (zemřel někdy mezi lety 1319 – 1321) v souvislosti s bitvou u Kressenbrunnu. Ta se odehrála 12. července 1260. V ní vojska českého krále a moravského markraběte Přemysla Otakara II. tenkrát porazila vojska uherského krále Bély IV. Pobočník uherského krále mu popisuje nastupující české vojsko. Vedle bílého lva na širokém červeném sametu rozeznává i prapor s červeno-bíle šachovanou moravskou orlicí.

Hern Dietrich Spatzmanen
sach man die banier leiten:
in einem rȏten samît breiten
was gewohrt ein lewe wîz.
ouch heten ir baniere flîz,
die von Merhaeren wârn:
ein geschâchzabelten arn
von rȏter und von wîzer varbe
sach man ob in begarbe
waejen von dem winde.


Těmito slovy jsou popsány prapor s bílým lvem na širokém červeném sametu, který třímá praporečník Jindřich Sperzman, a vedle něj ve větru vlající prapor s červeno-bíle šachovanou moravskou orlicí.