Německé a české/moravské znění návrhu zřízení pro Markrabství moravské z 20. září 1848

Německé znění návrhu

Entwurf der Verfassung für das Markgrafthum Mähren, welcher bei dem Mährischen Landtage beschlossen, und dem hohen Ministerium zur Bestättigung des österreichischen Reichstages und Sr. Majestät des Kaisers unterbreitet wurde.

I.
Allgemeine Bestimmungen:

(...)

§. 6. Das Land Mähren behält sein bisheriges Landeswappen, nämlich: Im blauen Felde einen von Gold und rother Farbe geschachteten, nach rechts sehenden gekrönten Adler. Die Landesfarben sind Gold und Roth.

(...)

Koppel m. p.
Präsident.

Salm.

P. Chlumezky,
Reerent der Verfassungs-kommission

České/moravské znění návrhu

Návrh zřízení pro Markrabství Moravské, který při moravském sněmu zemském usnešen, a vysokému ministerstvu k potvrzení sněmu rakouské říše a Jeho Milosti císaře Pána podán jest.

I.
Všeobecná ustanovení:

(...)

§. 6. Země Moravská podrží svůj dosavadní zemský erb, totiž v modrém poli zlatem a červenou barvou šachovaného, napravo hledícího korunovaného orla. Barvy země jsou zlatá a červená.

(...)


Koppel m. p.
Přednosta.

Salm.

P. Chlumecký,
Referentkomise pro zřízení zemské


Citace zdroje dokumentu: MZA v Brně, A 4 Sněmovní akta, kr. 94