Moravskočeská hranice mezi Bohuňovem a Svojanovem

Na historické zemské hranici mezi Moravou a Čechami byl, jak říká zpráva s obrázky ze stránky MNO Blanensko, nedávno opraven hraničník mezi Bohuňovem a Svojanovem. Hraniční kámen (mezník) se nachází poblíž řeky Křetínky. Jak vypadal předtím tady teď neuvidíte. Na to, jak vypadá nyní, se podívejte na následujících obrázcích.

M - Morava
Č - Čechy

Na tomto místě uveďme, že 5. března 2016 vznikla společnost Česko-moravská hranice nás spojuje, z. s. Účelem spolku je usilovat o turistické využití česko-moravské zemské hranice, spojené s jejím vyznačením a osvětou, které povede nejen k uchování kulturního dědictví, jež hranice Čech a Moravy představuje, ale také k rozvoji přilehlého regionu. Zda má něco společného právě s obnovou tohoto hraničního kamene na hranici Moravy a Čech jsme se ve zprávě nedočetli.

M
Č