Jednání úřadů v 90. letech 19. století, 18. května 1895 - Zemský výbor Markrabství moravského moravskému místodržitelství ve věci moravských zemských barev popřípadě barev vlajky

Z. 22151

Landes-Ausschuss der Markgrafschaft Mähren

Note

In Erwiederung der geschätzten Note vom 6. Mai l(aufendes) J(ahre)s Z. 2384 beehrt sich der Landes-Ausschuß zu eröffnen, daß die mähr. Landes-Vertretung als officielle Landesfarben Gold und roth führt.

Brünn 18. Mai 1895.

Der Landeshauptmann

Felix G(ra)f Vetter

An die hochlöbliche k. k. mähr. Statthalterei Präsidium in Brünn.

B 13