Illustrierte Zeitung, srpen 1885 - setkání Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži

Bikolory i trikoloru lze vidět na černobílém obrázku publikovaném např. na titulním listu (Leipziger) Illustrierte Zeitung, č. 2201 z 5. září 1885, s. 223. Při prohlížení zaujmou praporky na obeliscích, kde horní pruh je světlý a dolní tmavý. (Die Einfahrt der Kaiser durch den Triumphbogen. Nach einer Skizze unseres Specilzeichners W. Grögler).


Velice zajímavý je ač černobílý obrázek hanáckého banderia na straně 250 (Der Festzug der Landbevölkerung am 24. August). Jestliže noviny píší o červenobílých praporech, tak tady vidíme, že světlý pruh je nahoře a tmavý dole. Potom by šlo o kombinaci bíločervenou. V jednom (nebo dvou) dalších případech, které jsou méně zřetelné, se lze domnívat, že jde o červenobílé pořadí (?).


Vyjádření k v dobových novinách popisovaným červenobílomodrým praporům, které na malbě nejsou, rovněž viz zmiňovaný článek v Orlici. Trikolóra s tímto pořadem barev je jako vlajka i se stožárem k vidění na pozdějších barevných pohlednicích zdravících adresáty z Kroměříže).

Součástí grafik z dobového tisku informujícího o události je ve vitríně výstavy na kroměřížském zámku umístěná kresba označená v popisku jako "Vjezd hostů do podzámecké zahrady", což je jedna z kreseb otištěných v Neue illustrirte Zeitung, číslo z 6. září 1885. Na obrázku jsou stožáry s prapory, bikolóry a trikolóry. Jsou tam jistě prapory, které se dají považovat za černožluté a červenobílé/bíločervené. Zaujme vlajka, kde nejtmavší pruh je nalevo, ale bílý je uprostřed a světlejší tmavý odstín je vpravo. Po zkušenosti s obrázkem slavobrány v odstínech šedi by se rádo řeklo, že je zde zachycena červenobílomodrá trikolóra.

V čísle obrázkového časopisu Illustrirte Zeitung z 6. 9. 1885 je otištěna kresba zachycující setkání v Kroměříži, pozdravení se císaře s carem a císařovny s carevnou na kroměřížském nádraží.