Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, sv. 9, Yverdon, 1778

Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, sv. 9 z roku 1778 obsahuje na stranách 462 až 465 heslo věnované Moravě (Moravia), kde se tehdejší čtenář dočetl o zemi, přírodních podmínkách, obyvatelích, dějinách země, státoprávních věcech, úřadech, a také o tom, jak vypadá zemský erb:

Les armes de Moravie sont une aigle couronnée & échiquetée en argent & gueules, dans un champ d´azur.

Claude François Chazot ve své práci De la gloire de l'aigle z roku 1809, odhlédneme-li od začátku popisu moravského zemského znaku, kde označuje Moravu (markrabství) pro nás nezvykle slovem marquisat (markýzství), zřejmě špatně přepsal poslední slovo blazonu, jak byl běžně ve francouzštině formulován, když v tisku překvapivě stojí, že stříbrnočervené šachování je na stříbrném poli štítu (sur champ d´argent).

Je to podobná nepříjemnost, jako když je v čísle 158 Moravské orlice z 18. září 1863 otištěno, že zemský sněm v roce 1848 "ustanovil mezi jiným takto: "Země moravská podrží dosavádní svůj erb zemský totiž orlici v pravo hledící v poli modrém a bílo-zlatě kostkovanou..."

Les armes de Moravie sont une aigle
couronnée & échiquetée en argent
& gueules, dans un champ d´azur.

Znakem Moravy je korunovaná stříbrně a červeně šachovaná orlice, v modrém poli.


Poznámka k popisu barvy štítu ve francouzštině: Dnes si pod azurem představujeme azurovou barvu - blankytná barva, barva nebe. V heraldice se ve Francii, Anglii používají starofrancouzská označení barev, takže slovo modrý v překladu je na místě. Lidé slovem azur označovali to, co viděli v přírodě, tedy to, čemu my běžně říkáme modrá barva.