Anton Friedrich Büsching, Geographie Universelle, sv. 6, 1. část, Štrasburg, 1772

Geographie Universelle Antona Friedricha Büschinga obsahuje L'Empire D'Allemagne, sv. 6, první část - Čechy, Slezsko, Morava, Lužice, Rakousko, vydáno v roce 1772 ve Štrasburgu.


 Popis zemského znaku Moravy je na straně 427.§9

Les armes de Moravie sont une Aigle couronnée & échiquetée en argent & en gueules, dans un champ d´azur.

Znakem Moravy je korunovaná stříbrně a červeně šachovaná orlice, v modrém poli.